Powstaje folwark i karczma nazywane Mutka-Zielonka, później Nutka-Zielonka dając początek nazwie miasta. Zabudowania folwarku znajdowały się w miejscu gdzie obecnie jest klasztor sióstr Dominikanek-Misjonarek przy ulicy Sienkiewicza 49, a karczma usytuowana była przy średniowiecznym trakcie prowadzącym z Pragi do Nuru przez Kobyłkę i Jadów. Obecnie na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Chopina.

26 października 1794 r. zakończyła się przegrana bitwa wojsk Insurekcji Kościuszkowskiej z oddziałami rosyjskimi na terenie pomiędzy wydmą, a rzeką Długą. Upamiętniona pomnikiem w parku Dębinki.

Zostaje wybudowany budynek zarządcy folwarku, w kolejnych latach będący posterunkiem policji, urzędem gminy, siedzibą organizacji społecznych. Obecnie najstarszy budynek w Zielonce, siedziba Muzeum Zielonki przy ul. Kolejowej 11.

W latach 1851-1862 trwała budowa Kolei Warszawsko-Petersburskiej, która przebiegała przez Zielonkę.

W drugiej połowie XIX wieku powstaje wieś opisywana na mapach jako Zielonka, później Zielonka Bankowa

Zostaje utworzony poligon artyleryjski wojsk rosyjskich. Obecnie teren WOjskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

Na przełomie XIX i XX wieku powstaje centralna część miasta nazywana Zielonka-Letnisko. Jej początek związany jest z powstaniem przystanku kolejowego zlokalizowanego w sąsiedztwie terenów o wyjątkowych walorach krajobrazowych.

26 października 1902 r. oddano do użytku budynek Schroniska dla Nauczycielek w stylu neogotyckim o wyjątkowych walorach architektonicznych. Jego projektantem był Stefan Szyller.

Helena Arkuszewska-Knothe tworzy majątek ziemski i drugi folwark w Zielonce o nazwie Zosinek, od imienia córki właścicieli. Folwark obejmował teren wzdłuż obecnych ulic Lipowej, Wolności, Dziennikarskiej.

15 sierpnia 1920 r. Zwycięstwo wojsk polskich nad wojskami bolszewickimi w Bitwie Warszawskiej Cudu nad Wisłą na polach Ossowa. Miejsce pamięci wydarzeń z 1920 r. znajduje się na terenie należącym do Zielonki. To kaplica i cmentarz poległych.

W 1923 r. powstaje cegielnia Towarszystwa Handlowo-Przemysłowego Zielonka oraz rodziny Bargłów, obie mieściły się na terenie obecnego osiedla Wolności.

Założenie klubu sportowego Zieloni Zielonka.

25 marca 1926 r.Powstaje Instytut Badań Artylerii. Od 1964 r. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Obszar Zielonki po raz pierwszy stanowi jedną osadę o wspólnej nazwie, następuje administracyjne przeniesienie z gminy Bródno do gminy marki.

W 1929 r. powstaje Towarzystwo Ogniowe, a w 1932 r. strażacka orkiestra dęta.

Powstanie komitetu budowy Szkoły Powszechnej w Zielonce (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa), której patronem zostaje prezydent Ignacy Mościcki. Pierwszym kierownikiem szkoły był Ryszard Siewierski

Powstanie Towarzystwa Przyjaciół Zielonki (prezesem zostaje Ryszard Siewierski)

Początek budowy linii kolejowej Zielonka-Rembertów.

Powstanie domu klasztornego sióstr Dominikanek-Misjonarek (obecnie znajdującego się przy ul. Sienkiewicza 49).

Powstanie komitetu budowy kościoła (12 grudnia 1936 r.), którego głównym inicjatorem był ksiądz Bolesław Jagiełłowicz. Teren pod budowę kościoła ofiarowałą rodzina Kulczyckich. Obecnie kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Jagiellońskiej 10.

Utworzenie cmentarza parafialnego. Obecnie przy ul. Piłsudskiego.

Walki wojskowego lotnictwa polskiego z lotniska polowego w Zielonce w dniach 1-11 września 1939 r. Obecnie teren poligonu wojskowego i ogródków działkowych Wrzos.

13 września 1939 r. Wkroczenie wojsk niemieckich do Zielonki. Początek okupacji hitlerowskiej.